VitaGro Hagegjødsel

Finn en butikk

Komplett næring til alle hagens vekster - plen, grønnsaker, frukt, bær, roser, busker m.fl. Basert på de reneste råvarer og er klorfri. NPK 19-2-6 micronæring.

    • Inneholder nødvendige næringsstoffer
    • Forbedrer jordstrukturen
    • for alle hagens vekster

Tilgjengelige størrelser: 7.5 kg 15 kg

Bruke når

Optimal bruk
Mulig bruk
Ikke aktuelt

Bruke hvordan

Påføringsmetod: 
Spre

Tilføres 3 ganger i vekstesesongen.

Dosering

25 g/ m2

Overflatebehandlet

  • 300 m²

Sammensetning

Registreringsinformasjon