VitaGro Gjødsel + kalk

Finn en butikk

VitaGro er en nødvendig gjødsel for hele hagen. Næringen stimulerer gressets vekst, og gresset utkonkurrerer dermed mose og ugress. VitaGro er også ideell til kjøkkenhage og bed, da den er klorfattig og motvirker forsurning. Kalkmengden tilsvarer den mengde som hvert år naturlig skylles ut eller opptas av plantene. På den måten utnyttes næringsstoffene i jorden optimalt, gresset blir grønnere og smaken på frukt og grønnsaker blir enda bedre. Kalking er med på å optimalisere næringsopptaket for plantene og forbedrer jordstrukturen.

    • Ideell startgjødsel til hele hagen
    • Optimaliserer næringsopptaket
    • Forbedrer jordstrukturen
    • Motvirker mose

Tilgjengelige størrelser: 7.5 kg

Bruke når

Optimal bruk
Mulig bruk
Ikke aktuelt

Bruke hvordan

Påføringsmetod: 
Spre

Brukes til plen, sommerblomster, stauder, roser, frukt, bær og grønnsaker, 3 ganger pr år: Vår, sommer og høst, 1 kg pr 20 m2.

Dosering

1 kg/ 20 m2

Overflatebehandlet

  • 150 m²

Sammensetning

Forholdsregler ved bruk

Skal ikke brukes på rhododendron og andre surjordsvekster som ikke har behov for kalk.

Registreringsinformasjon

Skal ikke brukes på rhododendron og andre surjordsvekster som ikke har behov for kalk.