VitaGro gjødsel + kalk

Hvor får man kjøpt

VitaGro er en nødvendig gjødsel for hele hagen. Næringen stimulerer gressets vekst, og gresset utkonkurrerer dermed mose og ugress. VitaGro er også ideell til kjøkkenhage og bed, da den er klorfattig og motvirker forsurning. Kalkmengden tilsvarer den mengde som hvert år naturlig skylles ut eller opptas av plantene. På den måten utnyttes næringsstoffene i jorden optimalt, gresset blir grønnere og smaken på frukt og grønnsaker blir enda bedre.

    • Ideell startgjødsel til hele hagen
    • Optimaliserer næringsopptaket
    • Forbedrer jordstrukturen
    • Motvirker mose.

Tilgjengelige størrelser: 7.5 kg

Når bruke

Optimal applikasjon
Mulig applikasjon
Ikke aktuelt

Hvordan bruke

Påføringsmetoden: 
Spre

Brukes til plen, sommerblomster, stauder, roser, frukt, bær og grønnsaker, 3 ganger pr år: Vår, sommer og høst, 1 kg pr 20 m2.

Dosering

1 kg/ 20 m2

Overflatebehandlet

  • 150 m²

Sammensetning

Forholdsregler ved bruk

Skal ikke brukes på rhododendron og andre surjordsvekster som ikke har behov for kalk.

Registreringsinformasjon

Skal ikke brukes på rhododendron og andre surjordsvekster som ikke har behov for kalk.