Beskytte

More about Veps

Art:Vespidae

Vepsene kan plassere sine bol på loft, under takstoler, i lager, i uthulte trær, i fuglekasser og lignende. Store bol kan inneholde opptil 7000 individer. Om man vil eller må bekjempe et vepsebol må dette skje med største forsiktighet da vepsene er svært aggressive. Bruk egnet beskyttelse og utfør arbeidet om kvelden.

Vepsesamfunn er alltid ettårige. Om høsten dør alle veps med unntak av befruktede hunner som overvintrer, og danner et nytt samfunn neste år.  Klarer en dronning om våren å etablere et samfunn i et hus, vil det gradvis øke i antall individer utover sommeren. Veps vil vanligvis ikke gjøre oss noe uten å bli provosert, men det kan være plagsomt å ha et vepsebol i nærheten. Om høsten blir de mer nærgående og stikker lettere.

Det viktigste forebyggende tiltaket er å sikre sprekker slik at dronningene ikke kommer inn og starter bygging av vepsebol.