Tips for å lykkes med tomatdyrking

Tomat er en av de letteste og mest takknemlige grønnsaker du kan dyrke. Det vil si, det er lett når du gjør det på riktig måte. Først og fremst må du velge sorter som passer i din region. Lokale hagesentre, planteskoler og erfarne gartnere kan informere deg og gi deg forslag.

Kjøp friske utsettingsplanter, og plant dem i godt forberedt jord og der det er mye sol. Tomater har dype røtter, så grav minst ned til 60 cm dyp og bland inn kompost.

Vann rikelig etter at du har satt plantene, og la dem ikke tørke. Omtrent 6 uker etter planting, skal du tilsette en nitrogenrik gjødsel. Gjødsle senere sparsomt slik at bladverket ikke vokser mer enn tomatene.

Bind opp plantene etter som de vokser. Du kan bruke ulike metoder for dette. Hent informasjon om disse i hagesentre eller gartnerier. Gjødsle med mye organisk materiale, og hva du enn gjør så la ikke plantene tørke ut. Beskytt dem mot insektangrep, og vær ekstra observant på Manduca quinquemaculata, en stor larve som spesielt angriper tomatplanter.