Ta opp kampen mot mosen

Hovedpoenget i mosekrigen er å gi gresset fordeler i konkurransen med mosen

Mose klarer seg med mindre lys enn gress. Det kan derfor være greit å fjerne høye trær og mye busker.

Mose kan være et tegn på for lav pH-verdi. Kalk fjerner ikke mosen, men gir gresset bedre vekstbetingelser. Gjødsel kan også styrke gresset som igjen fortrenger mosen. En liten mengde fire ganger i løpet av sesongen er langt bedre enn en stor mengde om våren. Jevn tilførsel av næring gir også jevnere vekst og mindre avklipp.

Har du et moseproblem, bør du la gresset være høyere enn fire centimeter hele sesongen. En moseriver eller vertikalskjærer lufter plenen samtidig som den river opp mosen fra underlaget. Maskinen skal brukes i mai - juni når plenen er i god vekst.

Om våren kan du også strø ut mosefjerner. Mosen vil bli svart, og du kan rake den vekk. Så gress der det er store glipper i plenen. Om høsten bør alt løst på plenen rakes vekk, da løv og gress kan forårsake soppskader i løpet av vinteren.