Stell av plen

Gresset har behov for mange næringsstoffer for å oppfylle kravet om en fin, tett og slitesterk plen. Tilførsel av gjødsel gir økt vekst og dermed flere klippinger. Men gjødsel er absolutt nødvendig for å få en fin plen som skal kunne stå imot tørke, sykdommer, slitasje, mose og ugress.

En velpleid plen er både vakker og robust

Plenen er hagens midtpunkt! Når plenen er velstelt er den tette, grønne matten et vakkert syn og en herlig tumleplass for hele familien. 

En vakker plen gir relieff til hagens vekster og i veltrimmet tilstand er den robust og derfor motstandsdyktig mot slitasje fra sommerens aktiviteter. Det lønner seg å gjøre noe for plenen som hagens samlingspunkt.

Stell av plenen

For å få en tett og slitesterk plen, må man gjødsle minst 3 ganger i løpet av sesongen. Det finnes ulike sorter som også kan bekjempe ugress og mose samtidig. For å få et jevnere resultat, kan man bruke en spreder. 

En matte av gress
Regelmessig klipping holder plenen i form og gjør det tett og kraftig. Dette gjør det vanskelig for ugresset å trives. 

Gress skal klippes - ikke slås! 
Pass på at gressklipperens kniver er skarpslipte. En klippehøyde mellom 3,5 og 5 cm er passe for de fleste gresstyper. Om man klipper mer, bruker gressplanten alle sine krefter på å skape en ny topp og da svekkes rotsystemet. 

Gressklipping 
Regelmessig klipping ca en gang i uken fremmer gressets vekst, og det er det viktigste i stell av enhver plen. Prinsipielt gjelder det å klippe plenen til en tredjedel eller halvparten av høyden før klipping. Den korteste klippehøyden er 3-3,5 cm, og den bør man ikke gå under. Klippes gresset for kort, bruker planten all sin energi til nye bladskudd og rotsystemet svikter.

Bruk alltid en gressklipper med skarpe kniver, noe som reduserer sykdommer i snittflatene på gresset. Om gresset er kort ved klipping kan gressklippet ligge igjen. Det finnes en viss næring i det. Ellers samles gresset sammen og komposteres. 

Vanning 
Til tross for at en plen kan svis helt ned i en tørkeperiode, så blir gresset grønt igjen når det kommer regn. Vanning av plenen bør derfor som hovedregel, overveies.

Om man vil ha en grønn plen hele sommeren, bør vanning skje først ved tydelig tørke. Har man begynt å vanne, er det nødvendig å fortsette hele tørkeperioden ut. Små vannmengder øker gressets behov for fuktighet. Derfor er vanning tilsvarende 25 mm å foretrekke.

Vanning utføres best om kvelden for å minske avdamping. En nysådd plen vannes om formiddagen. 

En velgjødslet plen er sterk 
Plenen behøver næring for å bli tett, sterke og motstandsdyktig mot ugress, slitasje og perioder med tørke. Mose og ugress er planter som greier seg med mye mindre enn gress. Derfor må man gjødsle for å få en frodig plen.

Dårlig vekst 
Kan skyldes tett jordstruktur. En omgang med jernrive eller plenlufter og gjødsling vil hjelpe. Det kommer mose i plenen når vekstforholdene ikke er gode nok. For mye skygge, sur jord, for lav klippehøyde, næringsmangel eller for fuktige forhold kan være årsaken.