Råd om hvordan du gjødsler dine roser

Planter trenger næring for å overleve, hvilke planter det enn gjelder. Ettersom roser skal beskjæres kraftig, mister de mye næring som må erstattes for å garantere en frisk blomstring hvert år.

1. Næring

Næring finnes i to kategorier: Makro- og mikronæring. Makronæring er den primære, og det trengs store mengder av de tre viktigste:

  • Nitrogen (N),
  • Fosfor (P)
  • Kalium (K)

Mikronæring trengs i mindre mengder, men de er livsviktige for rosens helse:

  • Jern (Fe)
  • Mangan (Mn)

Nitrogen
Nitrogen er livsviktig for at en rose skal vokse. Det stimulerer stilkens og bladenes tilvekst og gjør at blomstringen blir av høy kvalitet. Det finnes i jorden og tas enkelt opp av røttene.
Nitrogenmangel: Når roser ikke får nok nitrogen, gulner bladene raskt og faller av. Tilveksten hemmes, røttene blir lange og tynne, og blomstene blir få.

Fosfor
Fosfor spiller en viktig rolle for tilveksten. Den er til for utvikling av blomster, frukt og frø og hjelper til med viktige prosesser som energitransport, fotosyntese og opptak av sukkeremner. 
Fosformangel: Første tegn på fosformangel er at eldre blad mørkner. Bladtopper og –kanter kan bli brune og vanligvis hemmes tilveksten.

Kalium
Roser trenger kalium for å regulere sin vanntilførsel. Det innvirker også positivt på fotosyntesen. Kalium minsker skader som skyldes vannmangel og gjør dem mer hardføre når det er tørke. Kalium spiller en positiv rolle for blomsterkvaliteten.
Kaliummangel: Symptomer på kaliummangel viser seg på de nederste bladene som klorose (mer eller mindre gulfarge) og nekrose (døde områder på bladene). Planten har en tendens til å tørke ut, og blir mindre motstandsdyktig mot sykdommer og skadedyr.

Jern
Jern spiller en nøkkelrolle når det gjelder fotosyntesen. Det finnes i flere enzymer som hjelper til i fotosyntesens oksideringsreaksjon.
Jernmangel: Bladene gulner, men nervene forblir grønne. Det starter på de yngste bladene. Blader blekner og blir til slutt hvitt.

Mangan
Detta näringsämne spelar också roll i fotosyntesen och är viktigt när klorofyll bildas. 
Manganbrist : Brist på mangan försämrar bildandet av klorofyll. Det resulterar ofta i onormal färg på bladen med början på de yngsta och det utvecklas till fläckvis nekros.
 

2. Gjødsel

Når du vet hva plantens problem skyldes, er det enkelt å treffe foranstaltninger. Du behandler jorden med spesialgjødsel for roser som raskt og effektivt avhjelper problem og garanterer deg en frisk blomstring.

Organisk gjødsel
Kompost, fiske- og dyreblod, benmel, råtnende blad og andre planterester. De absorberes langsomt av jorden ettersom de må omdannes av mikroorganismer som finnes i den. 

Ikke-organisk gjødsel
Består av kjemiske produkter spesielt utvalgt for rosers problem med næringsmangel. De virker raskt og effektivt hvis det ikke dreier seg om slike som er spesifikt produsert for å ha en langsom virkning.

Hvordan gjødslingen skal utføres, avhenger helt av om dine planter vokser direkte i jorden eller om de er plantet i beholdere. Det avhenger også av hvordan planten har etablert seg.