Provanto SprayHurtigvirkende spray med langtidseffekt mot skadeinsekt for innendørs planter.

Finn en butikk Finn forhandler

Hurtigvirkende spray med langtidseffekt mot skadeinsekt for innendørs planter. Virker systemisk, går inn i hele plantens system og beskytter i opptil 8 uker.

  • Insektmiddel som gir langtidsvirkende beskyttelse mot insekter som bladlus, mellus og skjoldlus
  • Insektene slutter å suge på planten allerede etter 1-2 timer 
  • Effekten kan ses allerede etter et par dager, Virker i opp til 8 uker på prydplanter mot nye angrep av bladlus
  • Aktivstoffet virker ved kontakt eller etter inntak og har systemisk virkning. Det betyr at aktivstoffet trenger inn i hele planten, slik at skjulte insekter også bekjempes.

Tilgjengelige størrelser: 1 l

Bruke når

Optimal bruk
Mulig bruk
Ikke aktuelt

Bruke hvordan

Påføringsmetod: 
Sprøyting
 1. Rist flasken godt.
 2. Still munnstykket på flasken til “ON” og spray hele planten.
 3. Det sprayes i en avstand på 30 cm, inntil planten er lett fuktig, men før avrenning av dråper.
 4. Etter bruk stilles munnstykket til den låste posisjonen igjen.

Dosering

 • Brukes ved første synlige tegn på insektangrep.
 • Gjenta behandlingen etter 7 dager hvis det fremdeles er behov. Andre behandling bør bare gjentas ved kraftige angrep, eller der det er innyging av nye skadedyr etter behandlingen.
 • Bekjemper bladlus i opp til 8 uker.
 • Unngå å behandle i direkte sol.
 • Maximum 2 behandlinger per vekstsesong innenfor samme generasjon for å redusere risikoen for resistensutvikling.
   

Sammensetning

Forholdsregler ved bruk

Bruk hansker og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Registreringsinformasjon

Registreringsnavn: Provanto Spray

Registreringsnummer: 2018.18

Bruk plantevernmidler forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.