Provanto Insektpin2 i 1 – insektsmiddel og gjødsel

Finn en butikk Finn Forhandler

Provanto pin er effektiv løsning mot skadeinsekter i dine planter. Den virker systemisk, går inn i hele plantens system og beskytter i opptil 9 uker. Den inneholder også næring som styrker planten og dens helse. 2 i 1, kontrollerer og beskytter mot skade insekt og gir næring

  • Langtidsvirkende
  • Beskytter opptil 9 uker
  • Rask og synlig effekt

Tilgjengelige størrelser: 20 unit

Bruke når

Optimal bruk
Mulig bruk
Ikke aktuelt

Bruke hvordan

Påføringsmetod: 
Grave ned

 

 1. Jorden i krukken skal være fuktig når blomsterpinnen settes i.
 2. Plasser blomsterpinnen i rotområdet på planten.
 3. Vær oppmerksom på at den skal dekkes helt til med jord.
 4. Etter at blomsterpinnen er plassert i jorden, skal du vanne rikelig ovenfra slik at virkestoffene i blomsterpinnen når planten.

Overflatebehandlet

 • Pottens diameter - Antall blomsterpinner 10-12 cm - 1 13-15 cm - 2 16-18 cm - 4 19-20 cm - 6 21-23 cm - 8

Sammensetning

Forholdsregler ved bruk

Bruk hansker og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf: 22 59 13 00.

Registreringsinformasjon

Registreringsnavn: Provanto Insektpin

Registreringsnummer: 2018.87

Bruk plantevernmidler forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon

Utvidet informasjon

Bruk middelet ved første visuelle symptom på bladlus eller mellus/hvitfly.

Behandlingen beskytter mot nye angrep i opptil 9 uker.