Produktiv hagedyrking av grønnsaker i 10 etapper

Noe av det hyggeligste og mest givende du kan bruke hagen din til er å dyrke dine egne grønnsaker. Gleden det gir å gå gjennom hagen når du høster tomater, bønner, agurk og lignende for dagens måltider, kan bare sammenlignes med kunnskapen om at du får det ferskeste, mest smaksrike og nyttigste naturen kan produsere.

Å dyrke grønnsaker skiller seg knapt fra all annen type hagearbeid. Det gir derimot mindre sjanse for feil. Å lykkes med grønnsakdyrking handler om å være konsekvent og å forsikre seg om at dyrkingsforutsetningene vedlikeholdes gjennom hele sesongen. Om du lar plantene tørke ut bare en kort periode eller glemmer å gjødsle, så kan en stor del av avlingen gå til spille.

For å få hjelp med en produktiv grønnsakdyrking skal du følge disse 10 stegene:

1. Velg sorter som passer der du bor
Alle grønnsaker trives ikke overalt. Spør din lokale planteskole eller hagesenter om hvilke sorter som passer best i den sonen du bor. Det kan finnes motstandskraftige sorter som tåler sykdommer og finnes i ditt område, eller som gir bedre avling i ditt klima.

2. Plant på rett tidspunkt
Normalt står det på frøposene når det er rett tid for å så dem. I noen regioner er dyrkingsperiodene svært korte, og du må bruke dem med stor presisjon for å få en god avling. På andre steder kan du plante flere ganger om sommeren og dermed få en lengre innhøstingsperiode. Det beste er å be om råd av en lokal planteskole eller lignende.

3. Forbered jorden på riktig måte før du sår
Bruk rikelig med kompost eller gjødsel. Om du ikke bruker gjødsel som allerede inneholder nitrogen, så tilsett gjødsel som inneholder det.

4. Så på riktig måte
Så frø i riktig dybde, med korrekt avstand og følg anvisningene på frøposene. Grønnsaker som sås for tett gir dårligere avling. Om du planter stiklinger, så pass på at du ikke setter dem for dypt slik at de råtner – grav et hull bare så dypt at røttene dekkes.

5. Vann på riktig måte
Hold jorden konstant fuktig slik at plantene ikke tørker ut. Men vann heller ikke for mye. Vann godt og la deretter jorden delvis tørke ut før du vanner igjen. Uregelmessig vanning kommer til å minske avkastningen for de fleste grønnsaker og få en del, f.eks. agurk og salat, til å smake bittert. Det beste resultatet får du gjennom å installere et vanningssystem med en automatisk tidsstyring.

6. Gjødsle regelmessig
Å sikre en kraftfull vekst er viktig for nesten alle sorter grønnsaker. De fleste bør få gjødsel som inneholder nitrogen minst hver fjerde til sjette uke. Du bør imidlertid passe på at du ikke overgjødsler, noe som kan gjøre at noen grønnsaker, spesielt tomat, produserer dårligere.

7. Kompost
Et lag på 5-8 cm med organisk materiale over røttene til grønnsakplantene, minsker risikoen for at ugress skal slå rot og hjelper til å forebygge endringer i jordfuktigheten – noe som gjør kvaliteten dårligere.

8. Fjern ugress
Ugress konkurrerer med grønnsakene om vannet, næringen og sollyset og reduserer på den måten avkastningen. Dra opp ugresset for hånd og bearbeid jorden ofte for å minske ugress så mye som mulig.

9. Høst ofte
Mange sorter grønnsaker og da spesielt bønner, squash, paprika og agurk slutter å produsere om du ikke høster ofte. Plukk hver andre til tredje dag. Om du ikke selv kan spise alt du plukker, så del med dine venner og naboer.

10. Hold kontroll på skadeinsekter
Mange insekter liker ferske grønnsaker like mye som du. Beskytt plantene dine med insektmiddel tilpasset behandling av grønnsaker.