Problem med skadeinsekter og forholdsregler man kan ta

Dette er en liten guide som hjelper deg å identifisere og kontrollere de vanligste skadedyr-angrep og sykdommer på potteplanter.

Skadedyr og løsninger
 

 • Bladlus Insektene lever på plantesaften og er vanligvis grønne, men kan også være orange, grå eller svarte. De angriper myke plantedeler og svekker planten.
 • Skjoldlus Disse lusene ligner små brune plater eller skiver som sitter på undersiden av bladene. I alvorlige tilfeller utsondrer de en klebrig væske. Man tar først bort så mye som mulig med en fuktig klut eller bomullspinner, og behandler siden med et middel mot skadeinsekter.
 • Ullus
 • De ser ut som prikker av bomullsvatt på stilker og under blad, men disse vite prikkene er utøy som kan få en plante til å miste bladene om den ikke behandles. Tørk med en fuktig klut for å få bort så mye som mulig og behandle deretter med et middel mot skadeinsekter, f.eks. Calypso spray.
   
 • Spinnmidd
 • Dette skadeinsektet som lever på plantesaft, er vanlig på potteplanter som står for varmt og tørt. Å regelmessig spraye dem med vann, hjelper å holde spinnmidd borte. Disse spindeldyr synes knapt. Mange små gule prikker på bladene er et av kjennetegnene, og iblant dannes hvitt spinn mellom bladene og stilken. 
   
 • Øresnutebille
 • Om en plante plutselig visner og dør, er det antageligvis fordi den er angrepet av øresnutebiller. De kommer med komposten i form av små kremfargede larver som spiser absolutt alt under jorden, hvilket gjør av planten plutselig faller sammen uten synlig årsak. All behandling er antakelig for sent. 
 • For å forsøke å forebygge angrep skal du kjøpe potteplanter i et hagesenter/gartneri du stoler på. Før kjøp sjekker du om bladene har hull som kan være forårsaket av de voksne øresnutebillene.
 • Mellus
 • Om bladene gulner og faller av, kan det være tegn på angrep av mellus. Kontroller under bladene om det finnes ansamling av hvite små fluer. Disse er svært vanskelige å bekjempe. Plukk bort de verst angrepne bladene og de som har falt av. Sprøyt deretter med et middel mot skadeinsekter.
   

Sykdommer på potteplanter – problem og løsninger

 

 

Meldugg

Dette er en soppsykdom som setter seg på bladene og dekker disse med et hvitt pulverlignende belegg. Sykdommer skyldes dårlig luftsirkulasjon, noe som altså må forbedres for å få bukt med problemet og forebygge framtidige angrep. Rens bort alle smittede blad og sprøyt med bekjempelsesmiddel. 
 

Gråskimmel

Dette er et utrivelig, soppaktig, grått muggbelegg som setter seg på planter med myke blad f.eks. Sankt Paulia. Grunnen er at blomsten er vannet og sprøytet for mye med vann. Det første man skal gjøre er å vanne mindre. Hele planten kan smittes og må kanskje kastes og ødelegges. Kast den ikke i komposten som i så fall risikerer å bli smittet.
 

Bladflekksyke

Som navnet angir, oppstår brune flekker på bladene som hvis de ikke behandles, brer seg ut og dreper bladene. Alle angrepne blad skal fjernes og ødelegges. De brune flekkene er fuktige, så å la planten tørke ut kan være til hjelp: Slutt å sprøyte vann på den og hold den knapt fuktig i en måned eller to. Behandle med passende bekjempelsesmiddel. 
 

Svulst

Svulst merkes på harde korklignende ansamlinger under bladene. Årsaken er for mye vann og for dårlig lys. Fjern alle de verst angrepne bladene, sette planten lysere og minsk vanningen. 
 

Sotskimmel

Det er en soppsykdom som gir svarte flekker på bladene. Det kan innvirke på plantens helse ettersom bladene får mindre lys på seg. Det skyldes den klebrige væsken som både bladlus og ullus utsondrer. Tørk bort belegget med en fuktig klut og skyll etterpå. Behandle med middel mot skadeinsekter.