Planting og pleie av Rhododendron og surjordsplanter

Visse planter stiller helt spesielle krav til jorden. Rhododendron, lyng, hageblåbær og asalea er blant de plantene vi betegner som surjordsplanter. De får ikke de rette utviklingsbetingelsene i vår vanlige hagejord, dels fordi den er for tung, dels fordi dens naturlige pH-sammensetning gjør det umulig for surjordsplantene å ta opp næringsstoffene.

Visse planter stiller helt spesielle krav til jorden. Rhododendron, lyng, hageblåbær og asalea er blant de plantene vi betegner som surjordsplanter. De får ikke de rette utviklingsbetingelsene i vår vanlige hagejord, dels fordi den er for tung, dels fordi dens naturlige pH-sammensetning gjør det umulig for surjordsplantene å ta opp næringsstoffene.

Rhododendron- og surjordsbedet anlegges der det er godt med lys, men når det ofte tilrådes å plante i halvskygge, er det fordi det minsker uttørkingen som kan være katastrofal for røttene.

Anlegg aldri et surjordsbed i alminnelig hagejord fordi dens naturlige sammensetning gjør det umulig for surjordsplantene å oppta næringsstoffene. Løsningen på dette er å anlegge et bed med 30-40 cm dybde, enten nedgravet eller som høybed omkranset med torvblokker eller lignende. Surjordsbedet fylles deretter med torv, gjerne blandet med organisk materiale som blader, grannåler mm. Fyll eventuelt Leca-jord i plantehullet. Det sikrer den rette pH-verdien på 4,5 - 5,5 samtidig med at det kommer luft til røttene.

Surjordsplanter er fuktighetskrevende, men de har et like uttalt behov for luft rundt røttene. Fuktighet i rotsonen stenger for luften. Forsøk har vist at surhetsgraden er helt avgjørende for plantenes utvikling. En surhetsgrad på pH 5 i forhold til pH 7 gir et rotnett som er nesten 3 ganger større. Antall visne greiner og døde knopper stiger voldsomt hvis pH-verdien blir for høy.

Når plantene er etablert er de lette å passe. Tilfeldig voksende greiner kan avklippes året rundt, men foretas best i mars/april. Visne blomsterstander fjernes ved å klippe eller brekke dem av uten å skade de nye knoppene i blomstandens base. Dette gir en rikere blomstring neste år.

En lang rekke planter kan supplere rhododendron i surjordsbedet. Det gjelder f.eks. lyng, primula, hortensia, visse liljer og blåbær. Når bedet først er anlagt, krever plantene ikke mye stell utover at det er helt avgjørende at det vannes. Særlig de storbladede rhododendron har meget stort vanntap gjennom bladene i varme og vind, og det skal erstattes i den andre enden.

Gjødsling
Surjordsplantenes næringsbehov er ikke særlig stort målt i mengde, men til gjengjeld helt avgjørende for deres trivsel. For at plantene skal ta opp de forskjellige næringsstoffene, er det uhyre viktig at de finnes i det rette innbyrdes forhold. Derfor er det utviklet gjødsel spesielt sammensatt for å dekke surjordsplantenes behov.