Personvern – informasjonskapsler

PERSONVERNERKLÆRING

 

Vi tar beskyttelsen av dine personopplysninger på det største alvor. Derfor forplikter vi oss til å behandle opplysningene dine i samsvar med gjeldende lovverk, inkludert Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av. 27. april 2016 (Personvernforordningen, heretter kalt «GDPR»).

Formålet med denne personvernerklæringen (heretter kalt «erklæringen») er å forklare hvilke av dine personopplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler dem og hvordan du kan benytte deg av rettighetene dine.

Erklæringen ble oppdatert 30. september 2021.

 

 1. Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine?

SBM Life Science, med adresse 60 Chemin des Mouilles, 69130 Écully, og registrert i Lyons handels- og organisasjonsregister med nummer 813 770 542, er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine.

 1. Hvilke av dine personopplysninger behandler vi?

Vi behandler personopplysningene du oppgir til oss ved å fylle ut et skjema på nettstedets Kontakt-side. Når du fyller ut dette skjemaet, vil du se at noen av feltene er obligatoriske. Disse er merket med en stjerne. Hvis du ikke fyller inn informasjonen i disse feltene, kan ikke SBM behandle forespørselen din.

Vi samler også inn personopplysninger fra deg via informasjonskapsler på nettstedet.

Personopplysningene du kan oppgi til oss, inkluderer følgende kategorier: kjønn, fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato og yrke. Via informasjonskapslene kan vi samle inn informasjon om dato og tidspunkt for tilkobling, søkemotoren du brukte og IP-adressen din. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler i avsnitt 7 i denne erklæringen.

 1. Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Vi behandler personopplysningene dine utelukkende i den hensikt å besvare forespørselen din med all relevant informasjon og dokumentasjon du har bedt om, eller til andre formål du har kontaktet oss om. Du finner informasjon om hvorfor vi bruker informasjonskapsler på nettstedet, i avsnitt 7.

Vi behandler personopplysningene dine fordi vi har en legitim interesse av å gi deg alle svar og all informasjon som er nødvendig for å besvare forespørselen din. Når det gjelder informasjonskapsler, behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av samtykke fra deg.

 1. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Informasjonssystemene våre er beskyttet mot uautorisert tilgang. Det er kun medlemmer av våre interne avdelinger som har tilgang til personopplysningene dine. De har kun tilgang til opplysninger som er nødvendige for at de skal kunne utføre arbeidsoppgavene sine, og de må logge inn med personlig innloggingsinformasjon eller på annen måte godkjennes for å få tilgang til opplysningene.

SBM har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine mot sletting, tap, endring, misbruk, skade samt uautorisert, ulovlig eller utilsiktet offentliggjøring. Vi benytter for eksempel antivirusprogramvare, sikkerhetskopiering osv.

 1. Hvem får tilgang til personopplysningene dine?

Personopplysningene dine kan bli sendt

 • til interne SBM-ansatte som trenger dem, men kun dersom dette er strengt nødvendig for at de skal kunne gjøre jobben sin.
 • til tredjeparts organisasjoner. I slike tilfeller vil vi forsikre oss om at de har sikkerhets- og lagringstiltak for personopplysninger, og at de overholder personvernlovgivningen på samme måte som oss.
 • til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). I slike tilfeller vil SBM forsikre seg om at denne internasjonale dataoverføringen er tilstrekkelig sikret. Sikkerhetstiltakene vi benytter for å beskytte slike overføringer, inkluderer EU-kommisjonens standard personvernbestemmelser.
 • Dersom personopplysningene dine overføres til en statlig myndighet, vil vi informere deg om dette på overføringstidspunktet.

 

 1. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

SBM forplikter seg til å kun lagre personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å gi deg informasjonen og dokumentasjonen du trenger. Når dette målet er nådd, blir opplysningene dine slettet.

 1. Hvilke retningslinjer har SBM for informasjonskapsler?

Når du besøker nettstedet, kan informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer bli installert eller brukt til å få tilgang til informasjon på enheten din.

 • Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel er en informasjonsfil som lastes ned til enheten din (datamaskin, telefon e.l.) når du besøker et nettsted. Den inneholder en del informasjon om valgene og handlingene dine.

 • Hvilke informasjonskapsler bruker vi?

Vi bruker obligatoriske informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet skal fungere slik det skal.

Type

Navn

Hensikt

Lagringsperiode

Obligatorisk

COOKIE_CONSENT

Lagrer ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler

395 dager

 

Vi bruker også informasjonskapsler til å forbedre nettstedets funksjonalitet.

Type

Navn

Hensikt

Lagringsperiode

Statistikk

_ga

Google Analytics er et analyseverktøy fra Google som eiere av nettsteder og applikasjoner bruker til å få en bedre forståelse av brukernes adferd. Dette verktøyet bruker informasjonskapsler til å innhente informasjon og lage rapporter om trafikk (antall besøk, tidsbruk på nettstedet, gjennomsnittlig antall viste sider, benyttet enhet og nettleser, geografisk plassering), trafikkens opphav (kildene som førte til besøkene) og navigering (viste sider, utførte handlinger).

390 dager

Statistikk

_gid

24 timer

Statistikk

_gat_UA-

390 dager

 

I tillegg bruker vi informasjonskapsler til markedsføringsformål.

Type

Navn

Hensikt

Lagringsperiode

Markedsføring

YSC

Lagrer en identifikator som fører statistikk om YouTube-videoer som brukeren har sett

5986 dager

Markedsføring

test_cookie

Gir muligheten til å kontrollere om brukerens nettleser er kompatibel med informasjonskapsler

180 dager

Markedsføring

CONSENT

Lagrer anonym statistikk, for eksempel antall ganger en video vises og innstillingene som brukes til å vise en slik video. Ingen sensitive personopplysninger samles inn, med mindre du logger på Google-kontoen din. I så tilfelle vil valgene dine være tilknyttet kontoen din, for eksempel hvis du trykker «Liker» på en video. 

5986 dager

Markedsføring

VISITOR_INFO1_LIVE

 

Forsøker å beregne brukerens båndbredde på sider med integrerte YouTube-videoer

180 dager

 

Når du besøker nettstedet vårt for første gang, vil du bli bedt om å godta eller avvise bruk av informasjonskapsler. Informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet skal fungere slik det skal, krever ikke samtykke fra deg. Når det gjelder de andre informasjonskapslene, vil vi lagre svaret ditt i en teknisk informasjonskapsel som lagres i nettleseren din.

Du kan ombestemme deg når som helst ved å klikke på knappen «Informasjonskapsler» nederst på siden. Det nye valget vil deretter tas hensyn til, og det vil gjelde videre fra dette tidspunktet.

 1. Hvilke rettigheter har du?

Vi forplikter oss til å respektere dine rettigheter når vi behandler personopplysningene dine.

 • Rett til tilgang

Du har rett til tilgang, noe som betyr at du har rett til å få bekreftet hvorvidt vi behandler personopplysningene dine, samt annen informasjon. 

 • Rett til korrigering

Du har rett til å be om korrigering av personopplysningene dine, dvs. å korrigere opplysninger som er feil, ufullstendige eller utdaterte.

 • Rett til sletting

Du har rett til å be oss om å slette personopplysningene dine dersom

 • personopplysningene ikke lenger er nødvendige til formålet vi har behandlet dem for
 • du trekker tilbake samtykket du har gitt oss til å behandle personopplysningene, og det ikke finnes noe juridisk grunnlag for at vi kan fortsette behandlingen
 • du motsetter deg at vi behandler personopplysningene dine i den hensikt å få deg som kunde
 • personopplysningene dine ikke behandles på en lovlig måte
 • personopplysningene dine må slettes for å overholde gjeldende lovverk

Hvis ingen av betingelsene ovenfor er oppfylt, kan SBM ikke etterkomme forespørselen din. Dette vil skje dersom vi er forpliktet til å beholde opplysningene dine for å overholde våre juridiske forpliktelser.

 • Rett til overføring av opplysninger

Du har rett til å kreve at vi overfører personopplysningene dine til deg, eller at vi overfører dem til en annen behandlingsansvarlig, i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format.

 • Rett til å motsette deg behandling

Under bestemte omstendigheter har du rett til å når som helst motsette deg at personopplysningene dine behandles.

 • Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å når som helst trekke tilbake samtykket du har gitt, der dette samtykket utgjør grunnlaget for behandling av personopplysningene dine. SBM vil i slike tilfeller slutte å behandle personopplysningene dine, uten at dette har konsekvenser for tidligere prosesser du har samtykket til.

 • Rett til å definere direktiver for behandling av personopplysningene etter din død

Du har rett til å definere bestemte direktiver for lagring, sletting og kommunikasjon av personopplysningene dine etter din død. Disse instruksjonene vil kun gjelde for behandlingen som utføres av oss, og vil være begrenset til dette omfanget.

 1. Hvordan kan du benytte deg av disse rettighetene?

For å benytte deg av rettighetene dine kan du kontakte vår personvernansvarlig på følgende e-postadresse: privacy@sbm‐company.com. Sammen med forespørselen må du sende en kopi av et ID-dokument (ID-kort eller pass). Dette brukes til å dokumentere identiteten din, slik at vi kan etterkomme forespørselen.

SBM forbeholder seg retten til å avvise eventuelt misbruk av disse rettighetene, spesielt hvis forespørselen er ubegrunnet. Dette gjelder også hvis forespørselen er overdrevet, herunder spesielt hvis den er gjentatt flere ganger.

Hvis du, etter å ha kontaktet oss, føler at vi ikke har respektert rettighetene dine, kan du sende inn en klage til den kompetente myndigheten der du bor: her.