Natria Ugressrent spray

Finn en butikk

Til bekjempelse av ugress, mose og alger på grus, hellebelagte åpne arealer, innkjørsler, gjengrodde arealer samt under frukttrær, busker og hekker. Virker etter 3 timer.

    • Hurtigvirkende mot ugress
    • Bekjemper mose, levermose og alger
    • Gir ikke flekker på heller, skifer, grus o.l.

Tilgjengelige størrelser: 1 l 3 l

Bruke når

Optimal bruk
Mulig bruk
Ikke aktuelt

Bruke hvordan

Påføringsmetod: 
Sprøyting

Dosering

1 L/ 10 m2

Sammensetning

Registreringsinformasjon

Registreringsnavn: Natria Ugressrent

Registreringsnummer: 2013.1.14