Natria Ugressrent spray

Hvor får man kjøpt

Til bekjempelse av ugress, mose og alger på grus, hellebelagte åpne arealer, innkjørsler, gjengrodde arealer samt under frukttrær, busker og hekker. Virker etter 3 timer.

    • Hurtigvirkende mot ugress
    • Bekjemper mose, levermose og alger
    • Gir ikke flekker på heller, skifer, grus o.l.

Tilgjengelige størrelser: 1 l 3 l

Når bruke

Optimal applikasjon
Mulig applikasjon
Ikke aktuelt

Hvordan bruke

Påføringsmetoden: 
Sprøyting

Dosering

1 L/ 10 m2

Sammensetning

Registreringsinformasjon

Fettsyre (Oktansyre, Dekansyre) 30 g/ L (3%)