Natria SneglebarriereForhindrer at sneglene kommer frem til grønnsaker og planter

Finn en butikk

Med Natria Sneglebarriere skapes en effektiv barriere som forhindrer at sneglene kommer frem til grønnsaker og planter som man ønsker beskyttet. Natria Sneglebarriere består av et mineral granulat som forhindrer skade fra snegle på dine planter og grønnsaker på en miljøvennlig måte. Produktet er effektivt mot alle typer snegler i hagen, og kan brukes på økologiske arealer. Granulatet er en rød-brun leire som absorberer vann lett og på grunn av den høye fuktigheten i leiren skapes et miljø som er ubehagelig for sneglene å passere. Når en snegle kommer i kontakt med leiren får de en følelse av dehydrering som gjør at de søker vekk fra området. Produktet har en langtidseffekt, men voldsomt regn kan føre til nedsatt effekt så et nytt lang må legges ut.

    • Langtidseffekt
    • Mot alle typer snegler i hagen
    • Kan også brukes til spiselige vekster

Tilgjengelige størrelser: 1.5 kg 3 kg

Bruke når

Optimal bruk
Mulig bruk
Ikke aktuelt

Bruke hvordan

Påføringsmetod: 
Spre, Plassere

Overflatebehandlet

  • 3 kg rekker til en linje på 11 m.

Sammensetning

Registreringsinformasjon