Beskytte

More about Midder

Art: Glycyphagus sp./Dermatophagoides sp.

Enkelte personer kan være allergiske mot middens avføring. Husmidd er hvit og ørsmå og opptrer i en rekke matvarer, møbelstoff i fuktige rom og på soveværelser hvor de bl.a. lever på hudflak i sengetøyet.

Forekomst av midd i hus henger sammen med høy fuktighet. Grundig rengjøring med støvsuger samt sterk fyring for å tørke ut rom, vil være effektivt. Kjemisk bekjempelse alene er ikke effektivt nok.