Mens vi venter på våren

Det gjelder å starte planleggingen mens det ennå er vinter, for når våren kommer blir det alltid så hektisk.

Da skal det rakes og gjødsles, hagemøbler skal vaskes og oljes, sommerblomster skal kjøpes og plantes ut og nye prosjekter skal igangsettes.

Hageplanlegging
Det å opparbeide en hage er både tidkrevende og kostbart, så det lønner seg å ha et definert mål og en arbeidsplan. Arbeid og kostnader må kanskje fordeles over flere sesonger og kompromisser inngås underveis, men med en veldefinert plan sikrer man at arbeidet går strukturert.

Prøv å planlegge en hage som kan forandres etter hvert som livsstilen endres. For eksempel kan en sandkasse senere bli et urtebed eller en liten hagedam.

Det er lurt å starte med en ønskeliste hvor du setter opp alle elementene du vil ha plass til i hagen. Ta mål og sjekk at det faktisk er plass til alt på listen - en overmøblert hage blir sjelden vellykket.

Bestem deg for en stil og prøv å gjennomføre den. Hent inspirasjon fra husets stilart. Spennende former og detaljer på fasaden eller interiøret kan gjenspeiles i hagens design.

Det finnes ingen vedlikeholdsfrie hager, men enkelte hagestiler krever mindre vedlikehold enn andre, så hvor mye tid du har til regelmessig hagearbeid, er også et viktig element som må tas i betraktning.

Velg materialer og planter som passer til klimaforholdene der du bor.

Ha et bevisst forhold til fargebruken.

Hekk eller gjerde i liten hage
Hagene blir stadig mindre ettersom boligområdene fortettes. Når plassen er begrenset, er målet å skape en skjermet og intim uteplass uten at det går på bekostning av bruksarealet.

Grønne hekker er det hyggeligste. Det skaper et mykt og frodig uterom. Både vintergrønne og løvfellende busker, gir struktur og dekorasjon til hage også om vinteren. Hekk tar mer plass enn et gjerde og krevet regelmessig beskjæring, mens gjerder kan bli dominerende og skape en følelse av "luftegård". Ønsker du hekk, er det lurt å velge busker som har en naturlig smal og opprettet form, eller som tåler å klippes slik at de holder seg smale.

Lave hekker og gjerder fungerer bedre enn høye i en liten hage. Vi beholder perspektivet og skaper ikke så mye skygge.