Beskytte

More about Maur

Svart jordmaur (Lasius niger), også kalt sukkermaur, er en av de vanligste maurartene i Norge. Den er helt svart og 2–4 mm lang.

Arten kan skape problemer fordi de bosetter seg innendørs og formerer seg svært raskt. Maurene i denne arten forlater kolonien for å jakte etter føde. De lager et luktspor hele veien tilbake til kolonien, og derfor tar det ikke lang tid før hundrevis av maur kommer etter for å hente mat.

En god forholdsregel er å holde godt rent og være nøye med å fjerne gamle matrester og flekker som inneholder sukker. Maur elsker alt som er søtt, og søker derfor alltid til steder der det oppbevares matvarer.

Arten kan skape problemer ved å bygge reir under steinplater, rundt grunnmuren, i blomsterbed og lignende. I slike tilfeller kan maurangrepet føre til at plantene tørker ut. Kolonien består av en dronning og arbeidere. I spesielle perioder på sommeren utvikles også flyvemaur, men disse finnes altså ikke hele tiden.

Husk å ikke bekjempe utendørs maur hvis det ikke er nødvendig, da de er en del av naturen vår.


Rød skogsmaur (Formica rufa) er en av de vanligste maurartene i Norge. Den har en kroppslengde på ca. 5–9 mm og er rød og svart i fargen.

Arten har ingen brodd, men hvis den blir angrepet kan den forsøke å bite deg og sprøyte inn maursyre i såret med bakkroppen.

Rød skogsmaur lever i tuer som kan bli svært store, faktisk opptil 2 meter høye. Tuene kan inneholde mellom 100 000 og 1 million maur, med flere dronninger. Koloniene kan ofte bestå av flere tuer som ligger i nærheten av hverandre. 

Rød skogsmaur kan oppleves som ubehagelige, spesielt hvis de har tuer inne på eiendommen, og arten er ikke enkel å bekjempe. Husk å ikke bekjempe utendørs maur hvis det ikke er nødvendig, da de er en del av naturen vår


Faraomauren (Monomorium pharaonis) er altetende, men den lever helst av proteinrike matvarer eller organisk avfall. 

Faraomauren stammer fra tropene og er gulaktig i fargen med mørk bakkropp. Den er ca. 2 mm lang. Denne maurarten trives der temperaturen ligger på ca. 27–30 °C året rundt, noe som betyr at den i Norge er helt avhengig av å oppholde seg innendørs i oppvarmede hus.

For å redusere maurangrep innendørs kan man forsøke å forhindre at mauren kommer seg inn gjennom de naturlige adkomstveiene til huset. Hvis mauren har bygd reir i vegger, gulv eller tak bør du bruke maurmiddel i pulverform. Det gjelder å gå forsiktig frem, slik at maurene ikke blir forstyrret og flytter ned til steder hvor det er vanskeligere å komme til.

Faraomaur bygger mange små reir og er derfor vanskelige å lokalisere og bekjempe.