Å lykkes med blåbær

Sats på blåbær når du skal øke din hagedyrking av spiselige produkter. De er lette å dyrke og gir god avkastning. Disse små blåbærbusker forskjønner også landskapet under blomstringen. Hvite, klokkeformede vårblomster er vakre og trekker blikket til seg. Buskene lyser om høsten med sine gullfargede, branngule, røde eller bronsefargede blader, avhengig av sort.

Dette skal du ta hensyn til før du begynner å dyrke

Blåbær krever svært sur jord for å vokse og gi avkastning. Jordens pH-verdi må ligge mellom 4,0 og 5,5 – aller helst mellom 4,5 og 4,8.

Noen jord-typer har denne pH-verdien, men oftest må du endre din jords pH-verdi. Dette gjør du gjennom å tilsette torvstrø, bomullsfrømel, jernsulfat eller svovelsyre med langsomt opptak. Å kompostere med eikeløvkompost, furubar eller furubark-kompost hjelper også til å bevare jordens surhetsgrad.

Blåbær har et grunt rotsystem som gjør dem til et ideelt valg for dyrking i krukker eller hage, spesielt i trakter med naturlig alkalisk jordsmonn.

Flere tips for å lykkes
Når du har fått riktig pH-verdi er det ikke vanskelig å holde blåbærbuskene friske og produktive. De må stå i veldrenert jord og i fullt sollys. Du får en god avling gjennom å kompostere, passe på at jorden er kontinuerlig fuktig og gjennom å luke bort ugress under buskene. Sett opp nett for å beskytte de modne bærene mot fugler. Informer deg om hvordan de skal beskjæres på beste måte.

Pollinering: Fra blomst til blomst
Blåbær er selvpollinerende, men du får en bedre avling om du planter flere enn en sort av dem, slik at de krysspollineres. Velg sorter som blomstrer samtidig. Informer deg i ditt lokale hagesenter for beste valg.

Blåbær FAQ

Når skal du starte å høste?
Buskene begynner å bære frukt tre år gamle, og gir full avling fra det fjerde året. Kjøp 2-3 år gamle planter. Det første året plukker du bort alle blomster slik at et sterkt rotsystem utvikles.

Hvor stor blir avlingen?
Avkastningen varierer avhengig av sort, men gir vanligvis – når de er fullvoksne (8 – 10 år gamle), cirka 2 liter per busk.

Hvor mange planter trengs?
Sett to busker per person for å få tilstrekkelig med bær.

Skal jeg sette plantene i rader?
Om du ikke har et stort antall busker, så sett dem heller i grupper.