Lufte: Hemmeligheten for å skape en frisk plen

For å skape en vakker plen, er lufting en av de best bevarte hemmeligheter. Denne ofte bortglemte metoden er veien til en frisk plen som tåler tørke, sykdommer og hverdagsslitasje.

Det er lett å oppdage når plenen trenger å klippes, gjødsles eller trenger ugressbekjempelse, men å vite når den trenger å luftes er ikke så selvsagt - om du ikke kjenner til symptomene.

Lufting trengs
Tung, leirholdig jord eller jord med et lag tørt gress eller halm, betyr at den trenger å luftes. Plener som slites av gangtrafikk, visner raskt i tørt vær. En plen som inneholder mye kløver, har også behov for å bli luftet. Om vanndammer har en tendens til å dannes etter regnvær, og det tar tid før de tørker inn, viser dette også at det hadde vært en fordel å lufte plenen. Om gresset slutter å vokse når det er varmt i august, og jorden kjennes hard som stein, må du lufte den. Sist, men ikke minst, om du aldri har luftet plenen, er det stor sjanse for at det trengs.

To metoder
For å lufte kan du velge mellom to metoder: Manuell eller motordrevet. Manuelle luftere passer best for små flater og gir like godt resultat som en motordrevet. Du bruket fotkraft for å få to til fire hule sylindere til å dra opp jordpropper. Med spesielle "spikersko" kan du lage hull, men ikke dra opp jordpropper. Bestemmer du deg for en motordrevet lufter, er dette en maskin med lange, tunge spisser som trykkes ned i jorden.

Tips for å lykkes

  • Før du lufter, marker med flagg hvor du har sprinkleranlegg, overflatiske vannledninger, avløpsrør eller lignende.
  • Om jorden ikke er for kompakt, sandholdig eller er luftet i løpet av de siste 12 månedene, kjør bare en gang og i det mønsteret som du normalt bruker når du klipper. Om jorden er svært kompakt eller ikke er blitt luftet de siste årene, kjør to ganger med lufteren: En gang der du følger ditt klippemønster og en gang der du kjører vinkelrett i forhold til første gang.

Resultat av luftingen
Det absolutt beste med luftning er at sammenpresset jord gjøres porøs, og dette utløser igjen mange positive effekter som leder til friskt og frodig gress:

  • Gressrøttene trenger ned og brer seg lett ut i den porøse jorden. Dette gjør gresset herdig slik at det tåler sommervarme og tørke.
  • Åpninger/hull som lages i jord, lar syre tas opp av rotsystemet. Syren hjelper til å  holder soppsykdommer borte og øker antallet mikroorganismer.
  • Gjødsel og vann lettere når fram til røttene, og dette gjør at gresset vokser bedre.
  • Tykt friskt gress er herdig og står imot angrep av skadedyr og ugress samt gir ditt hjem en iøyenfallende skjønnhet.