Kvitt maursprayAllsidig maurspray mot krypende insekter

Finn en butikk Finn forhandler

Mot maur, saksedyr, skrukketroll, sølvkre og edderkopper. Brukes der insektene ferdes, f.eks. i sprekker ved gulvlister, rundt vann- og avløpsrør, på terrasser. Insektene dør etter kort tid ved direkte kontakt med middelet eller ved kontakt med behandlede overflater. Virker lenge.

    • Allsidig maurspray
    • Mot maur, saksedyr, skrukketroll og sølvkre
    • Pumpespray - ingen lukt

Tilgjengelige størrelser: 500 ml

Bruke når

Optimal bruk
Mulig bruk
Ikke aktuelt

Bruke hvordan

Påføringsmetod: 
Sprøyting

Brukes når insektene er sjenerende. Spray der insektene ferdes, f.eks. i sprekker ved gulvlister, rundt vann- og avløpsrør, på terrasser o.l.

Hvor: lnnendørs på små, avgrensede områder der insekter gjem­mer og beveger seg (i sprekker og hulrom eller punktvis behandling bak panel, under kjøleskap, rundt vindusrammer osv.). Utendørs på små, avgrensede og beskyllede områder (I.eks. under blomsterpotter, gulvplanker, hageredskap osv.). 
Når: Skal ikke brukes på et større område enn 2 m2 innendørs og 2 m2 utendørs per måned i opptil maksimalt 11 måneder per år. (Behandling av en overflate på 2 m2 tilsvarer 100 jevnt fordelte pumpinger.) lnsektet dør i løpet av 1 time. Virker i opptil 6 uker. Effekten er imidlertid av­hengig av egenskaper ved den behandlede overflaten. 
Hvordan: Produktet er klart til bruk. Bruk klar til bruk­pumpeflasken. Ristes godt før bruk. Spray makslmalt 5 ml av produktet per 32 x 32 cm (5 pumpinger). Prøv på et mindre område først for å være sikker på at det ikke setter flekker. 
Virkemåte: For bekjempelse av krypende insekter og skrukketroll brukes produktet bare på små, avgrensede områder i og rundt bygninger der insekter gjemmer og beveger seg (sprekker og hulrom, bak panel, under kjøleskap, rundt vindusrammer osv.). Behandlede over­flater skal ikke rengjøres før den anbefalte behandlingen er fullført. For enkelte insektarter kan fjerning av mat­kilder hindre nytt angrep. For direkte og rask utryddelse pump 1 gang fra 30 cm avstand. 

Sammensetning

Registreringsinformasjon

Registreringsnavn: Kvitt maurspray

Registreringsnummer: NO-2017-0141-02-01

Utvidet informasjon

Produktet skal bare brukes på små, avgrensende områder i og rundt bygninger. Behandlede områder rundt bygninger må beskyttes mot regn. Hvis produktet ikke brukes i tråd med instruksjonene på etiketten, kan insektene bli motstandsdyktige (slik at produktet blir mindre effektivt). Derfor må godkjente skadedyrbekjempere kontaktes hvis problemet vedvarer. 
Påføringen skal gjøres slik at barn, kjæledyr, mat og dyrefôr ikke kommer i kontakt med produktet. Produktet skal ikke påføres under eller i nærheten av spiselige planter eller i områder der slike planter vokser.
 
Hold barn og kjæledyr unna når insekt­middelet påføres, og frem til de behandlede områdene er tørket. Vask hendene og eksponert hud etter bruk av produktet. Unngå det behandlede området inntil det er tørt. Utendørs skal produktet bare brukes på steder som er beskyttet mot regn. lnseksmidlet skal ikke brukes på steder der det kan tøres videre til kommunale renseanlegg. Skal ikke brukes nær dammer eller andre vannforekomster.