Kunsten å anlegge plen

Plenen er en del av hagens gulv, og for de fleste villaeiere er nok en hage uten plen nærmest utenkelig.

August er en god måned forå anlegge eller fornye gressplenen, siden nylagt plen trenger jevnlig vanning og ikke må tørke ut. I august kan det regne en del, og den verste sommervarmen har ofte gitt seg.

Det er oftest i forbindelse med nybygging og planering av tomta at man anlegger plen. Jorda kan ha blitt hard og nedkjørt av tunge maskiner. Det første som må gjøres, er å løsne jorda med spade eller jordfreser.

Jordforbedring og kalking
Jorda på tomta er ikke alltid velegnet til etablering av plen. Ofte er det behov for å tilføre jordforbedringsmidler som kompostjord, moldjord eller barkkompost. Ved anlegg av plen har man også en god anledning til å blande inn kalk i jorda. Ta derfor en jordanalyse og avdekk eventuelle behov for kalking. En del av kalken kan da med fordel være grov kalk for å få langtidseffekt. Dersom det skal anlegges plen på tung leirjord, vil det i tillegg være en fordel å blande inn sand eller grus sammen med de andre jordforbedringsmidlene, fortrinnsvis i de øverste 20 cm.

Ugress
Det er enklere å fjerne ugresset før plenen anlegges enn etterpå. Sett derfor av tid til dette - uansett om du velger å luke eller å bruke kjemiske midler. 
NB: Etter bruk av glyfosatmidler, må det gå ca 1 uke før du sår.

Gjødsling
Før man sår sprer man ut gjødsel. Bruk 5-10 kg Plengjødsel pr 100 m2. Gjødselen blandes inn i de øverste 10 cm av jorda.

Finplanering
Så er det tid for finraking. Pass på at plenen får fall slik at vann ikke blir stående. Fallet skal være minst 2 cm pr meter ut fra huset. Rak jevnt og fjern større steiner og klumper fra overflaten. Stamp jorda fast med rivehodet, tråkking eller rull overflaten. Etter tråkking og valsing lønner det seg med en ekstra finraking.

Såing
Plenfrøene sås på kryss og tvers over hele arealet. Det beste og jevneste resultatet får du når frøene blir sådd ut i to retninger. Frøene moldes deretter lett ned med en jernrive (maks 1 cm dypt). Vi anbefaler også tromling, som som sikrer frøene god jordkontakt og mer fuktighet. Etter såing er det viktig at jorda ikke tørker ut. For å bevare fuktigheten, kan du dekke arealet med en vekstduk. Den beste såtiden er om våren før det blir for tørt, det vil si tidlig i mai, eller om høsten i august og september.