Kontroller ugresset

Ugress stjeler plass og næring fra andre planter. Det brer seg med frø gjennom luften og gjennom over- eller underjordiske utløpere. Du kan forebygge ugressproblemer ved å plante kulturplantene tett eller velge et pent bunndekke mellom de større plantene. Slik gjør du det vanskeligere for ugresset å overleve. Selv ugress krever lys.

Kontroller ugresset

Ugress stjeler plass og næring fra andre planter. Det brer seg med frø gjennom luften og gjennom over- eller underjordiske utløpere. Du kan forebygge ugressproblemer ved å plante kulturplantene tett eller velge et pent bunndekke mellom de større plantene. Slik gjør du det vanskeligere for ugresset å overleve. Selv ugress krever lys.