Kompostering: Gjenvinning i hagen

Kompost er et biprodukt av råtnende organisk materiele, f.eks. høstløv, eggeskall, gressklipp og kaffegrut.

Mange dyrkere kaller det for ”svart gull”, og det er en ideell jordtilsetning fordi at den forbedrer jorden, øker plantenes helse og gir et bedre forsvar mot ugress. Kompost gjør alt dette – og mer dertil. Du kan også bruke kompost som gjødselhalm/markdekking for å utrydde ugress.

Det beste med kompost er at det er så godt som gratis å framstille og mindre tidkrevende enn å dyrke tomat. På noen timer kan du samle sammen til en enkel komposthaug og være på vei mot hjemmelaget ferdig kompost.

Fordeler med kompost

Kompost i hagen gir bare fordeler.

Fruktbarhet. Kompost gir en rekke næringsstoffer til jorden inklusive enzymer og mineraler i en form som tas opp av plantens røtter. Kompost slipper langsomt ut denne næringen og skaper således en idiotsikker gjødsel som ikke brenner plantene. Du kan aldri overdosere kompost. Om du tilsetter kunstgjødsel, så hjelper mikroorganismer i komposten til med å ta opp den næringen.

Jordsmonn.  Kompost forbedrer all slags jord. Jord med mye leire blir løsere. Sandholdig jord holder bedre på fuktigheten og allerede god jord blir enda bedre. Kompost gjør jorden løsere og hindrer at den sprekker på overflaten og forbedrer dermed dreneringen. Hvorfor er kompost så bra? Den er 100% organisk og øker jordens evne til å holde seg fuktig og forbedrer dens struktur.

Fordeler. Kompost øker antallet gunstige insekter, f.eks. meitemark, maur og tusenbein, samt mikroorganismer, f.eks sopp, alger og nematoder og deres aktivitet i jorden. Det er denne fauna som bryter ned organisk materiale og forandrer det til næringsstoffer som enkelt kan tas opp av røttene. Når det finnes en frisk og aktiv fauna, som i kompost, kan de også hjelpe til å bekjempe sykdommer som angriper plantene.

Kompost er også nyttig på andre steder enn i hagen gjennom å minske mengden avfall på søppelplasser. Om din kommune tar betalt for å ta hånd om hageavfall, så slipper du den kostnaden når du selv tar hånd om avfallet ditt.  Egen kompost i bedet og hagen minsker også kostnadene for vann og gjødsel.