Kalking

Hvert år spres det tonnevis av hagekalk i norske hager, men er det nødvendig?

Målet med å kalke er å fjerne mose i plenen, men mose i plen oppstår ofte som følge av helt andre forhold. Oftest vokser mosen villig fordi det er for skyggefullt, for vått eller for hardpakket jord for gresset. Strør du ut kalk på slike steder, sitter du igjen med naken jord en stund. Året etter er mosen på plass igjen. 

En jordprøve vil fortelle deg pH-verdien i jorda. Er den under 5,8 betyr det at jorda er for sur og at kalk må til. Kalk hvert tredje til femte år. På 100 kvadratmeter plen, trengs ikke mer enn 30 til 50 kg kalk hvert femte år. Det finnes kalk i løs og granulert form. Granulert vil si at kalken blir knust ned til mel før den blir pakket sammen til større "kuler" (granulater). Granulert kalk er lett å spre og løser seg raskt opp etter en regnskur.