Beskytte

More about Kakerlakk

Art: Blattella germaica

I Norge finnes denne arten bare innendørs og mest i bakerier, kantiner og hoteller hvor den kan føre til stor økonomisk skade. De spiser matvarer og etterlater seg ekskrementer og et illeluktende sekret, og utgjør derfor et alvorlig hygieneproblem. De er bærere av bakterier som kan kan forårsake matforgiftning, diaré og andre sykdommer. Ved store forekomster av kakerlakker kan mennesker også utvikle allergi mot dem. Kan bekjempes med kjemiske midler.