Insektinvasjon om høsten

Når dagene blir kortere og temperaturen synker, begynner insektene å søke etter overvintringsplasser.

Mens du selv forventningsfullt tenker på å tilbringe den kommende sesongen inne og ha det varmt, tørt og lunt, så tenker insekter det samme og mener at ditt hjem kan bli et paradis for dem.

Når dagene blir kortere og temperaturen synker, begynner insektene å søke etter overvintringsplasser. Mens du selv forventningsfullt tenker på å tilbringe den kommende sesongen inne og ha det varmt, tørt og lunt, så tenker insekter det samme og mener at ditt hjem kan bli et paradis for dem.

Deres signal er jordtemperaturen – når jorden blir svalere graver de seg dypere ned.

Vel inne i huset befinner insektene seg i en slags halv-dvale (diapause). De tilbringer denne hviletiden i hull i vegger, grunnmur eller vinduskarmer.

Hva ligger bak denne migrasjonen
Det finnes flere årsaker til insektenes årlige vandringer. De viktigste er dagens lengde og temperatur. Kortere dager og kjøligere vær signaliserer at det er dags for dem å søke seg til passende overvintringsplasser. T.o.m. de som lever under jorden, som larvene i plenen, får signaler om å bore seg dypere ned i jorden. Deres signal er jordtemperaturen – når jorden blir kaldere graver de seg dypere ned.

Hvorfor i mitt hus?
Mange årsaker – en del av dem kjenner bare insektene selv til – finnes for at de velger akkurat ditt hjem.

  • Det er ikke uvanlig at insekter samles i tusentall på vegger som vender vest eller syd. Disse veggene beholder solvarmen og varmer kalde insekter.
  • Visse fargenyanser tiltrekker seg visse insekter. Bærteger f.eks. liker lyse farger.
  • Jordbiller har en tendens til å invadere hus som står nær hageflekker.
  • Tusenbein flytter seg fra fuktige bed rike på kompost til fuktige kjellere..
  • I varmere klima har maur og kakerlakker tendens til å søke seg inn når været blir høstlig.
  • Når insektene overvintrer i ditt hus så mistenker forskere at de etterlater kjemiske spår som tiltrekker seg kommende generasjoner.

En annen årsak til at insekter velger ditt hus er helt enkelt for at de ikke vet forskjell på barken på et tre og trefasaden på ditt hus (t o m om den er i plast). Begge har overlappende kanter som danner sprekker som er ideelle å overvintre i. For en insekthjerne ser de ut til å gi likeverdig beskyttelse.