Hvordan holder man mus ute?

Får man besøk av mus innendørs, dreier det seg som regel om to arter: Husmus eller halsbåndmus.

Begge musearter er gode klatrere og kan finne fotfeste på en ru mur. Her kan de presse seg gjennom en revne på kun 7 mm. Begge arter er altetende, selv om de foretrekker frø og kornprodukter. Sørg for at alle matvarer oppbevares i kjøleskap eller i lukkede metall- eller glassbeholdere. Kjøkkenavfall må ikke være tilgjengelig for musene.

I vanlige bolighus har musene reir i isolering i mur, på loft og under gulv, og de foretrekker ofte lett adgang til kjøkkenet. I tomme hytter kan de ta til takke med så forskjellige ting som såpe, stearinlys og lignende. Her kan det også gå hardt ut over sengetøy, gardiner, møbler, treverk osv. som gnages i stykker og blant annet benyttes som reirmateriale. Gnag på elektriske installasjoner kan medføre kortslutning og brann. Forurensning av mat med ekskrementer og urin kan dessuten innebære en viss smittefare.

Om høsten søker mus og rotter seg inn i hus for varme og mat.

Metoder for å hindre mus i å komme inn
Hold kjellervinduer lukket og sørg for at alle ventilasjonsåpninger er forsynt med finmasket galvanisert trådnett, at alle rørgjennomføringer er lukket og at dører lukkes tett. Steng smutthull med sammenpresset finmasket metallnett eller stålull som presses inn i hullet, slik at det lukkes for musenes gjennomgang.

Loddrette rør kan forsynes med metallskjerm som går 5 cm ut og som musene ikke kan forsere. Hvor det er praktisk gjennomførbart, vil en 20 cm bred stripe av hard, blank maling ca 1 meter oppe på muren, forhindre musene i å klatre opp.

Tenk også på om du kan fjerne trær og busker som vokser tett inntil huset. De utgjør perfekte klatringsmuligheter for mus som vil ta seg videre oppover fasaden.

Bekjempelse
Om du allikevel har fått mus i huset, finnes det enten mekaniske tiltak, som musefeller, eller så kan man bruke åtestasjoner med musegift. Fortsett til alle spor av dyrene er borte.