Hvordan beskjærer man roser?

Desto mer du beskjærer, desto større blomster får du. Roseplanter som beskjæres i mindre grad får flere blomster, og de kan være av dårligere kvalitet og mindre i størrelse.

Å bekjære roser er livsviktig for å holde planten frisk. Det finnes mange grunner til å beskjære:

  • Det minsker plantens størrelse.
  • Næringsstoffene går til stilker og blomster og gjør dem kraftigere og bedre.
  • Gir busken struktur og vakrere form.
  • Fjerner døde kvister eller de som er brekt eller misdannede. Disse kunne tatt verdifull næring fra resten av planten.
  • Stimulerer vekst og skuddannelse.
  • Gjør at næringsstoffene stimulerer blomstene som blir større. 

Desto mer du beskjærer, desto større blomster får du. Roseplanter som beskjæres i mindre grad får flere blomster, men de kan være av dårligere kvalitet og mindre i størrelse.

Mange rosedyrkere er redde for å beskjære. Helt enkelt fordi ulike sorter krever ulike metoder. En del skal beskjæres tidlig på året, en del i vintermånedene. Graden av beskjæring kan også variere mye avhengig av hvilken type roser det dreier seg om. Roser av Floribunda-typer trenger bare lett beskjæring for å blomstre, mens den storblomstrende Hybrid Tea Rose krever å bli kraftig beskåret for å fortsette å bære sine store fyldige blomster.

Beskjæring om vinteren
For best resultat beskjær rosene om vinteren når planten er i hvilefasen. Vinterbeskjæring skal påbegynnes sent om vinteren når alle blad har falt av og innen nye knopper og blad er dannet. Unge planter som ikke har etablert seg helt, skal beskjæres svært forsiktig og i mindre utstrekning enn en fullvoksen plante. La et antall knopper og stilker være uten beskjæring de første årene. 

Beskjær i forhold til plantens alder og størrelse. Vanligvis lar man det være tilbake 4-8 stilker, men du kan beskjære mer aggresivt på planter som vokser kraftig. Unntak gjøres for klatreroser som blir finere desto mer man beskjærer, ved neste blomstring. 

Unngå å fjerne de livskraftigste knoppene som finnes på stilkene i midten. De befinner seg oftest nærmest de mest frodige bladverket. Pass på at de knoppene du lar være tilbake, peker utover slik at de vokser ut fra stilken. Disse knoppene har en tendens til å produsere de vakreste og mest spektakulære rosene. 

Hver plante skal bestå av gamle og nye stilker. Velg ut dem som gir best form til planten og klipp bort alle andre; spesielt blant de eldre. På eldre stilker lar du et sideskudd være igjen og klipper bort alle andre nye som er dannet i løpet av sommeren.

Sommerbeskjæring
Sommerbeskjæring består i å ta bort alle visne blomster etter den første blomstringen. Beskjær før noen nyper er dannet. De tømmer plantens energireserver og hindrer videre blomstring den sesongen. Så snart du har klippet bort blomster, så skynder planten seg å produsere nye; og innen 6-10 uker, avhengig av sort, blomster den på nytt.

For å få dem til å blomstre hele sommeren, gå gjør det samme fram til omtrent 6 uker før det blir frost.

Beskjæring av klatreroser
Klatreroser har mykere og mer buktende stilker enn tradisjonelle rosebusker. De kan dyrkes i lav høyde eller dekorere pergolaer, espaljerer, terrasser og vegger. De trenger støtte, men produserer mer blomster da enn om de ligger.

Velg først ut de mest livskraftige stilkene som kommer til å vokse best og gi de vakreste og mest spektakulære blomstene, og isoler dem. Start siden å beskjære eldre deler som kanskje er 3-4 år gamle. Bind opp nye skudd slik at de vokser loddrett, noe som gir best resultat.

Beskjæring av rosebusker
Ta først bort overflødige blad og klipp ned greinene slik at de som er igjen blir omtrent 15 cm lange. Når du trimmer, tenk på å gi busken en vakker form. Tenk på at ikke la den bli for stor, slik at den tåler vind.

Om det finnes rotskudd lengst nede på busken, fjerne disse for å unngå at de tar næring fra rosebuskens viktigere greiner.

Beskjæring av miniatyrroser
Varianter av miniatyrroser krever lite beskjæring, og hvis det dreier seg om dvergroser så trenger de kanskje ikke noen beskjæring i det hele tatt. Ta bare bort døde eller skadede kvister slik at den ikke mister næringsstoffer. Om det trengs, kan du beskjære for å gi planten ønsket form.