Hvilke typer jord finnes det?

Forskjellige planter krever forskjellige forutsetninger for å kunne vokse optimalt. Mange klager på jorden når veksten ikke er som forventet. Det er imidlertid viktig å tilpasse plantene etter riktig jord og ikke motsatt.

Jordens egenskaper

Du bør ikke forsøke å endre på jordtypen du har i hagen, men i stedet prøve å forbedre den jorden du har slik at plantene har mulighet til å trives.

Det ideelle tidspunktet for å forbedre jorden i hagen avhenger helt av hvilken jordtype du har. På våren er det fint å arbeide med sandjord (lett jord), mens det passer bedre å arbeide med leirjord (tung jord) på høsten.

Sandjord har bedre evne til å lede bort vann, noe som bidrar til å røttene får mer luft. Den inneholder ikke så mye næring i seg selv, hvilket betyr at det er viktig å tilføre næring som f.eks. naturgjødsel eller torvmold. Et godt valg er Debio-merket naturgjødsel, som er 100 % organisk og forbedrer jordstrukturen. Det fungerer til alle plantene i hagen og er godkjent for økologisk dyrking. Denne gjødselen skal tilføres på våren, ellers risikerer man at næringen forsvinner i løpet av vinteren.

Moldinnholdet har stor betydning for om man lykkes med å dyrke i sandjord. Tilsett torvmold som finnes i f.eks. plantejord. Denne binder opp fuktigheten når du planter. Andre moldstoffer som kompost, løv eller husdyrgjødsel fungerer utmerket å bruke det med. 

En annen fordel med sandjord er at den varmes raskere opp på våren. Man bør imidlertid tenke på at den også tørker raskere ut når det er varmt i været.

Leirjord er en fuktigere og mer kompakt jordart som kan bli veldig hard ved langvarig tørke. Da har den vanskelig for å gi fra seg vann, og røttene kan bli offer for oksygenmangel. Leirjorden har imidlertid mye næring og inneholder naturlig mye kalk.

Den har et ufortjent rykte for å være vanskelig å arbeide med, men med god pleie kan den være utmerket hagejord.

Du kan forbedre jordstrukturen med organisk naturgjødsel, eller tilføre sand, barkmold eller torv for å gjøre leirjorden enklere å arbeide med. Dette gjør du lettest på høsten, for så å jevne til overflaten når våren kommer.