Hva du kan gjøre om høsten for å beskytte neste vårs grønnsaker og annet

Larvene tilbringer vinteren under jorden, og dette er en fordel når det gjelder å forebygge angrep.

Mange andre skadeinsekter holder også til under jorden i den kalde årstiden, deriblant kålmark og agurkbiller. Vanligvis finnes de på 5-25 cm dyp.

Å vite hvor skadeinsektene befinner seg om vinteren hjelper deg å beskytte det mot deres angrep. Høsten er rett tid for å agere. Følg nedenstående råd for å beskytte deg mot neste års angrep nå.

Hagerydding
Etter å ha høstet all avling, fjern alle planterester fra grønnsakhagen. En del insekter borer seg ned i jorden mens andre nøyer seg med å gjemme seg under vissent løv. Mange sykdommer overvintrer på allerede smittede planter. Dra opp alle planter – og ugress – for å forhindre at sykdommer og skadeinsekter kan gjemme seg i dem.

Kast ikke smittede planter eller de med skadeinsekter i komposten. Flertallet av komposthauger blir ikke varme nok for at smitten og skadeinsektene blir ødelagt. Ta dem med til en gjenvinningsstasjon der kjempestore komposthauger blir varme nok til at skadeorganismene tilintetgjøres.

Rengjør pinner og espalier med en 10 % klorløsning. Om mulig, still dem utendørs om vinteren i kalde klima, slik at frosten og kulden dreper insekter og smitte.

Pløy eller harv jorden slik at overvintrende organismer eksponeres for minusgrader. Du kan også dekke jorden med et lag vissent løv og pløye dem den i jorden, der de kommer å berike jorden når de råtner. Mange hagedyrkere foretrekker høstpløying fordi:

  • Jorden pleier å være tørrere enn om våren.
  • Det forbereder for vårplantingen.

For best effekt, pløy rett før frosten setter inn.

Om du pløyer og gjødsler med tykke lag med løv for at marker skal holde seg aktive lenger tid om vinteren, så er hagerydding ditt beste forsvar mot skader. Pass på å se nøye etter skadeangrep i dyrkingssesongen.

Planlegg framover og bytt på grøder
Før du drar opp alle planter, så lag en skisse over det du har plantet på de forskjellige stedene i løpet av året. Om vinteren bestemmer du deg for det du skal plante følgende år. Bytt plass, slik at f.eks. tomat ikke dyrkes på samme sted hvert år. Det gjør at de skadeinsekter som kommer opp i jorden må flytte på seg for å finne sin favorittplante. Den forflyttingen utsetter dem for rovdyr og annet som kan drepe dem.

Søk etter informasjon 
Søk på nettet eller les en bok om hagearbeid om vinteren for å få hjelp med hvordan du skal bekjempe skadedyr i hagen. Finn ut detaljer i deres livssyklus og bruk den kunnskapen til å utvikle effektive forebyggende strategier.