Generelle bruksvilkår

Tilgang til og bruk av dette nettstedet skal skje i henhold til vilkårene nedenfor. Ikke bruk dette nettstedet hvis du ikke godkjenner vilkårene. Nettstedet er utviklet av SBM Life science (nedenfor kalt SBM), som også tar hånd om administrasjonen. Vi forbeholder oss retten til å legge ned eller forandre deler av eller hele nettstedet, eller de generelle bruksvilkårene, våre generelle vilkår og våre vilkår for salg og leveranse. Merk at vi kan gjøre slike endringer etter eget forgodtbefinnende og uten foregående varsel. Vi må derfor be deg gå gjennom vilkårene på nytt når du besøker nettstedet og legger merke til eventuelle endringer eller tillegg.

Vilkår for bruk av materiale
All informasjon, alle dokumenter og alle illustrasjoner som publiseres på nettsiden, tilhører SBM. Det er tillatt å bruke materialet under forutsetning av at det angis en opphavsrettsnotis på alle kopier, at informasjonen kun benyttes til personlig bruk, at den ikke brukes kommersielt, at informasjonen ikke endres på noen måte og at illustrasjonene kun brukes i kombinasjon med tilhørende tekst.

Varemerker og opphavsrett
Alle varemerker på nettstedet tilhører SBM-konsernet, så vidt annet ikke angis, eller det er åpenbart at det tilhører en tredjepart. Uautorisert bruk av disse varemerkene eller annet materiale er uttrykkelig forbudt, og utgjør et brudd på opphavsretten, varemerkeretten eller andre immaterielle rettigheter.

Begrenset ansvar
SBM har satt sammen den detaljerte informasjonen på dette nettstedet fra interne og eksterne kilder etter beste evne og med største nøyaktighet. Vi arbeider med å utvide og oppdatere informasjonen fortløpende. Formålet med informasjonen på nettstedet er å presentere SBM, samt våre produkter og tjenester. Vi gir likevel ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier for at informasjonen er fullstendig eller korrekt. Vi vil spesielt gjøre deg oppmerksom på at informasjonen kanskje ikke lenger er aktuell. Derfor vil vi anbefale at du kontrollerer all informasjon du får fra nettstedet før du bruker den. Selv om vi gir råd på dette nettstedet, må du selv kontrollere våre siste råd, særlig sikkerhetsdokumenter og tekniske spesifikasjoner, samt at våre produkter er egnet for visse prosesser og formål. Hvis du vil ha ytterligere råd eller instruksjoner vedrørende våre produkter eller tjenester, ber vi deg kontakte oss direkte. Brukerne av dette nettstedet er klar over at de bruker nettstedet og innholdet på egen risiko. Verken SBM eller noen tredjepart som skriver eller produserer for nettstedet, kan holdes ansvarlige for skader som følger av tilgang eller manglende tilgang til nettstedet, bruk eller manglende evne til å bruke nettstedet, eller som følge at av du har stolt på informasjonen på nettstedet.

Opplasting av materialer
Når du benytter deg av en funksjon som lar deg laste opp materialer til dette nettstedet eller ta kontakt med andre brukere av nettstedet, må du overholde innholdsstandardene som er beskrevet i våre retningslinjer for akseptabel bruk. Du garanterer at eventuelle slike handlinger vil overholde disse standardene, og du forsikrer oss mot brudd på denne garantien. 

Alt materiale som du laster opp til dette nettstedet vil betraktes som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært, og vi har rett til å bruke, kopiere, distribuere og dele (med tredjeparter) alt slikt materiale, uansett hensikt. Vi har også rett til å dele identiteten din med enhver tredjepart som hevder at materiale som du har publisert på eller lastet opp til nettstedet vårt medfører et brudd på vedkommendes immaterielle rettigheter eller personvernrettigheter.

Vi tar ikke ansvar, og er ikke ansvarlige overfor noen tredjepart, for innholdet i eller riktigheten av materiale som publiseres av deg eller noen annen bruker av dette nettstedet.

Vi har rett til å fjerne alle materialer og innlegg du publiserer på dette nettstedet dersom vi mener at disse ikke overholder innholdsstandardene som er beskrevet i våre retningslinjer for akseptabel bruk.

Virus, hacking og andre lovbrudd
Du skal ikke misbruke dette nettstedet ved å med overlegg innføre virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet skadelig materiale. Du må ikke forsøke å oppnå uautorisert tilgang til dette nettstedet, serveren som nettstedet er lagret på eller enhver server, datamaskin eller database som er tilkoblet dette nettstedet. Du må ikke angripe nettstedet med et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep.

Brudd på denne bestemmelsen er å betrakte som en straffbar handling. Vi vil anmelde alle slike brudd til politiet og opplyse dem om identiteten din. Dine rettigheter til bruk av dette nettstedet vil opphøre umiddelbart dersom du begår brudd på denne bestemmelsen.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som forårsakes av distribuerte tjenestenektangrep, virus eller andre teknologisk skadelige materialer som infiserer datamaskinutstyret ditt, programvare, data eller annet beskyttet materiale, som følge av din bruk av dette nettstedet eller nedlasting av materiale som er publisert på nettstedet eller andre nettsteder som er koblet til nettstedet.

Koblinger til nettstedet vårt
Du må ikke opprette koblinger til dette nettstedet eller bruke materialer på nettstedet uten forhåndstillatelse fra oss.

Jurisdiksjon og gjeldende lovverk
Domstolene i [Norge] vil ha eksklusiv jurisdiksjon over alle krav som oppstår på grunnlag av eller i forbindelse med besøk på dette nettstedet. 

Disse bruksvilkårene og eventuelle tvister eller krav som oppstår på grunnlag av eller i forbindelse med bruksvilkårene, deres innhold eller utforming (inkludert ikke-kontraktmessige tvister eller krav) skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovgivningen i [Norge].

Nettsted med innlogging: tilgangsrettigheter
Fra tid til annen vil vi kanskje begrense tilgangen til hele eller enkelte deler av dette nettstedet til brukere som er registrert hos oss.

Vær oppmerksom på at du har plikt til å beskytte tilgangsrettighetene dine mot uautorisert bruk av tredjeparter og at du må forsikre deg om at rettighetene dine ikke kan brukes av andre uten ditt samtykke.

Du må varsle SBM umiddelbart dersom du oppdager sikkerhetsbrudd i forbindelse med informasjon på SBM-nettstedet, dersom uautoriserte personer har fått tilgang til tilgangsrettighetene dine eller dersom du har funnet indikasjoner på at slik tilgang kan være mulig.

Vi har rett til å når som helst deaktivere ethvert brukernavn eller passord, enten disse er valgt av deg eller tildelt av oss, dersom vi mener at du har brutt en eller flere bestemmelser i disse bruksvilkårene.

Når du bruker dette nettstedet må du overholde bestemmelsene i våre retningslinjer for akseptabel bruk.

Eksterne nettsteder/lenker
Dette nettstedet inneholder lenker/referanser til andre nettsteder. Det innebærer ikke at SBM godkjenner innholdet. SBM tar heller intet ansvar for tilgjengeligheten til eller innholdet på slike nettsteder, eller for skade som følge av bruk av innholdet, i hvilken form det enn er. Lenker til andre nettsteder er kun tatt med for nettstedbrukernes bekvemmelighet. Brukerne benytter disse nettstedene for egen risiko.

Personopplysninger
De som bruker nettstedet, må selv ta fullt ansvar for de opplysningene de sender til SBM, samt for at oppgitte opplysninger ikke utgjør et brudd på tredjeparts rettigheter. Brukeren gir SBM tillatelse til å lagre disse opplysningen og bruke dem til statistiske formål, eller til andre spesifikke virksomhetsformål, så vidt ikke informasjonen omfatter andre personopplysninger enn masterdata eller brukerdata. SBM har rett til å bruke innholdet i slike meldinger, deriblant ideer, oppfinnelser, tegninger, tekniske kunnskaper og ekspertkunnskaper, til alle formål, f.eks. utvikling, produksjon og/eller markedsføring av produkter eller tjenester, og å gjengi slik informasjon og uten begrensninger gjøre den tilgjengelig for tredjepart.

Internasjonale brukere
Nettstedet kontrolleres, drives og oppdateres av SBM i Sverige og er kun beregnet til bruk i Norge. SBM gir ingen garantier for at informasjonen på dette nettstedet er riktig også utenfor Norge, og at produkter og tjenester er tilgjengelig med samme utførelse, samme størrelse eller til samme vilkår. Når du går inn på nettstedet eller laster ned innhold utenfor Norge, ber vi deg huske at det er ditt eget ansvar at du opptrer i tråd med gjeldende lokal lovgivning der du befinner deg. 
De produktene som nevnes på nettstedet, kan ha andre pakninger, andre pakningsstørrelser eller annen merking, avhengig av land.

Salg av SBM-produkter
Våre produkter selges i samsvar med den siste versjonen av våre generelle vilkår for salg og leveranse.

Fremtidsrettede utsagn

Dette nettstedet kan inneholde fremtidsrettede utsagn basert på gjeldende antakelser og prognoser foretatt av ledelsen i SBM-gruppen eller deres datterselskaper. Forskjellige kjente og ukjente risikoer, uvisshet og andre faktorer kan føre til betydelige forskjeller mellom de faktiske, fremtidige resultatene, bedriftens økonomiske situasjon, utviklingen eller bedriftens resultater og vurderingene som angis her.