Beskytte

More about Frostmåler

Art: Operophtera brumata

Om våren blir ofte unge blader, blomsterknopper og blomster av frukttrær gjenstand for angrep av frostmålerlarver. I ekstreme tilfeller kan trærne bli helt snauspist.

Når larvene er ferdige med å spise, spinner de seg en tråd og firer seg ned på jorden, hvor forpuppingen skjer i mai og første del av juni. Puppetiden varer ca. 5 måneder til svermingen i oktober-november. Umiddelbart etter pågår legging av røde egg på greiner og kvister, hvor eggene overvintrer. Eggene klekkes omtrent på sammt tid som epletrærnes knopper åpner seg.