Forstå seg på invaderende insekter

Enten det gjelder en eneste larve eller en sverm av sirisser er det aldri hyggelig å håndtere invaderende insekter. Mens du sender bort synderne og ser etter nye angrep, så følger her litt informasjon om hva insektene er ute etter når de invaderer ditt hjem.

Insekter søker beskyttelse

Når insekter i løpet av høsten søker seg inn til deg, så er det ikke for å utnytte deg eller dine. De kommer for å søke beskyttelse.

I løpet av vinteren befinner insektene seg i dvale som kalles diapause. Blodet til mange insekter som overvintrer som fullvoksne, produserer et kjemisk antifryslignende middel som gjør at de ikke fryser i hjel. Det gjør at de kan overvintre bak bark eller under vissent løv og overleve til våren kommer, da deres blod går tilbake til sin varmtværstilstand.

Til tross for denne tilpasningen til å overleve vinteren så har f.eks. teger og lønnetrebiller en tendens til å utsette vinterdvalen og i stedet søke seg til varmere steder når temperaturen synker. Det er derfor de tar seg inn i hus.

Insektene formerer seg ikke om vinteren. Mange kommer heller ikke til å overleve. Men de som gjør det, kommer til å våkne fra sin vintersøvn så snart de kjenner varme. Det gjør at du til din overaskelse kan se insekter fly omkring en solrik dag midt på vinteren.

Fuktighet spiller en rolle
De fleste insekter kan ikke regulere sin kroppsfuktighet , så de bor på fuktige plasser. Det er derfor du finner mange høstinntrengere i kjelleren. Å holde kjelleren så tørr som mulig, hjelper til å minske tilstrømningen av dyr som leter etter et fuktig sted å tilbringe vinteren.

I den av huset du bor kan du møte fuktighetskrevende insekter på kjøkken og baderom. Det er ikke uvanlig å oppdage tusenbein, maur eller saksedyr i servanten eller på kjøkkenbenken. Gjør disse stedene mindre attraktive gjennom å tørke av dem om kvelden når de ikke brukes lengre.

Rovinsekter og deres bytte
Når du treffer på insekter i ditt hjem, så finn ut av om de er der hele året eller om de migrerer. Insekter som gressbiller og jordbiller kan være blivende overvintrere som leter etter en bra overvintringsplass. Tusenbein, edderkopper eller sølvkre finnes hele året, hvis de finner noe å spise.

Når du har som mål å minske antallet insekter inne, finn ut om det er rovinsekter eller bytteinsekter. Tusenbein og edderkopper livnærer seg på andre insekter. Utrydd deres bytter som kommer de til å sulte i hjel. Sølvkre som kan bli 8 år gamle, trives på fuktige bokomslag, papp eller ting som inneholder stivelse. Minsk fuktigheten, så forsvinner de.

Håndtering av inntrengere
Hva skal du gjøre når du oppdager en masse inntrengende insekter? Slå i hjel fluer og knus edderkopper, maur, tusenbein, sirisser og sølvkre. Men pass på når du knuser sølvkre, det blir flekker på lyse overflater. Tusenbein tørker og er lette å støvsuge opp.

Vær forsiktig når du dreper, jord-, lønn eller bærteger. Alle slipper ut illeluktende gass når de knuses. Det er bedre å fange eller støvsuge dem opp. Legg deretter støvsugerpåsen i en plastpose, steng den ordentlig og kast den langt bort om du har samlet sammen en større mengde, for en del har sikkert overlevd i støvsugerposen.

Selv om du allerede har sett insekter hjemme hos deg, er det ikke for sent å ta sine forholdsregler – ute eller inne – for å minske eller til og med forhindre kommende insektinvasjoner.