Forbered deg på vinteren og hold insekter borte

Kortere dager, synkende temperaturer og høstregn er tegn på at sommeren går over i høst. Insekter registrerer disse tegnene og begynner å lete etter oppholdssted for vinteren.

Du forbereder kanskje allerede ditt hus og din hage for vinterkulden. Når du gjør det, tenk da på å også inkludere forebyggende tiltak mot insektinvasjon og unngå å invitere dem ved en feiltagelse.

Rydd bort boplasser
Inspiser utsiden av huset, spor opp og ta bort tenkelige boplasser for insekter og skadedyr. Vanligvis søker insekter seg til steder der det er fuktig, der det finnes mat og ly, plasser å hvile og formere seg på eller der de kan gjemme seg for fiender.

Så tenk som et insekt. Se etter «broer» for insekter, ting som skulle kunne hjelpe et insekt som ikke kan fly med å komme inn i huset. Let også etter steder der insekter kan gjemme seg. Utfør nedenforstående tiltak for å minimere en insektinvasjon:

 • Rengjør og rens takrenner. Insekter bor i smuss og planterester.
 • Kontroller at alle takrenner leder vannet bort fra huset.
 • Rydd bort skrap som står mot huset eller i nærheten, stein- eller komposthauger, gamle planker eller teglsteiner.
 • Lagre ved utendørs og langt fra huset.
 • La ikke gjødsel være i nærheten av huset.
 • Sett søppelkasser i god avstand fra huset. Insekter og andre skadedyr lever på avfall som tiltrekker dem. Hold alltid søppelkassene lukket.
 • Anlegg ikke bed direkte inntil grunnmuren. Beskjær trær som henger over tak og takrenner, og trim busker som kommer borte vegger, porter eller terrasser.
 • Rydd bort alt løv som samles ved huset, porten eller uthuset.
 • Bytt ut lampene utendørs. I stedet for tradisjonelle glødelamper, bruk gule lamper.

Tett hull
Inspiser ytterveggene nøye og tett alle hull du finner. Det bekjemper ikke bare insekter, men kan også hjelpe til å beholde varmen inne og kulden ute.

 • Kontroller fuger ved ytterdører og grunnmur. Reparer det som trengs.
 • Inspiser kjellervinduer. Om sementen flasser eller er ødelagt, så reparer dette.
 • Undersøk grunnmuren. Tett sprekker med fugemasse eller sement.
 • Undersøk tak og vinduskarmer med en lommelykt. Fuktig tre innbyr insekter til å komme. Erstatt alt råttent tre.
 • Dobbeltsjekk ventiler og forsikre deg om at alle fuger er tette.

Bekjemp skadedyr i ditt hjem
Tenkt til slutt på å skape kjemiske barrierer i og rundt huset. Å gjøre forebyggende tiltak er en enkel og billig løsning som gir en langvarig beskyttelse mot insektangrep. La inspeksjon av utsiden på huset bli en årlig foreteelse. Det kommer ikke bare til å minske tiden du trenger for å bekjempe insekter innendørs, men også til å holde bygningen i god stand.