Flash Paste

Hvor får man kjøpt

8 poser á 10 gram pasta med åtestasjon. Effektiv mot mus innendørs. 

    • Inneholder påfyllbar åtestasjon
    • Enkel å bruke
    • Velegnet pre-doserte poser (8 påfyll inkludert)

Tilgjengelige størrelser: 80 g

Når bruke

Optimal applikasjon
Mulig applikasjon
Ikke aktuelt

Hvordan bruke

Påføringsmetoden: 
Plassere

Inspiser og etterfyll åtestasjonen noen få dager etter den første utplasseringen av åte, deretter etterfylles åtestasjonen én gang i uka inntil inntak av åte har stoppet.

Dosering

  • Høy forekomst av mus: 5 - 20 g åte per åtestasjon. Avstand mellom åtestasjonene: 3 meter
  • Liten forekomst av mus: 5 - 20 g åte per åtestasjon. Avstand mellom åtestasjonene: 5 meter

Sammensetning

Forholdsregler ved bruk

Produktet må kun brukes i sikrede lokkematbokser.

Registreringsinformasjon