Er du på bladlusjakt?

Den er ingen god følelse å komme ut og oppdage at bladlus har invadert hagen din og ødelagt det harde arbeidet du har lagt ned. De små rakkerne trenger seg også på i blomsterbedene og suger næringen ut av plantene, samtidig som de sprøyter inn en gift som får bladene til å krølle seg. Nå gjelder det å handle raskt før de gjør for stor skade i hagen!

Hvem er det som kryper blant plantene?

Det finnes ulike bladlusarter, både grønne og svarte. Mange ganger er bladlusen også artsspesifikk, noe som innebærer at de kun går på ett eller noen få planteslag.

Bladlus blir ikke store – ca. 1,5–2,5 mm lange – men de er lette å oppdage fordi de ofte holder seg i store grupper. Det at de er så mange har også noe å gjøre med at de kan forplante seg selv uten befruktning, og at de føder levende barn. I takt med den raske formeringen trenger bladlusen også mye protein, og denne suger de ut av plantene.

Bladlusen gir imidlertid også ifra seg karbohydrater i form av honningdugg, noe maur og fluer setter pris på. De tar seg gjerne av bladlusen og sørger for å plassere dem på andre planter rundt omkring for å få maksimalt med honningdugg.
Dersom mauren derimot ikke spiser opp honningduggen vil det etter hvert oppstå svart mugg, og det er ofte da man oppdager dem.
 

Ulike bekjempningsmetoder

  • Spyl bladlusen ned på bakken med en hard vannstråle, da vil den ikke klare å klatre opp igjen. Dette hindrer imidlertid ikke at de legger igjen egg som kan klekkes. Det er derfor lurt å følge med litt etterpå
  • Klem ihjel bladlusen langs stilker og blader, men vær forsiktig slik at du ikke ødelegger knopper og stilker.
  • Bladlusen har også naturlige fiender, som marihøner. De spiser gjerne godt med bladlus, så ikke fjern dem!
  • Det finnes også forskjellige insektmidler som kan brukes mot bladlus.
  • Det kan også være en god metode å vanne plantene mye. Bladlus er glad i uttørkede planter, ettersom disse har en høy konsentrasjon av sukkerløsning. Husk derfor å vanne ofte!
  • Gi plantene dine gjødsel slik at de har bedre forutsetninger for å motstå angrep.