More about Buksbombladloppe

Art:Psylla buxi

Angrep av buksbomsbladloppe kjennetegnes ved at bladene blir skje-formede. På bladenes overside kan man se de grønnaktige larvene som er dekket av et  vokslag. Insektene suger plantesaft og kan gjøre stor skade. Fra insektenes ekskrementer (honningdugg) utvikles soppsykdommen sotskimmel.

Buksbomsbladloppe har bare en generasjon i året. De overvintrede egg klekker samtidig med knoppbrytingen.