Animix rhododendrongjødsel

Hvor får man kjøpt

Spesialgjødsel til rhododendron, hortensia, asalea, lyng hageblåbær og andre surjordsplanter. Gir sunn vekst, rik blomstring og stimulerer jordens mikroliv.

    • Med mikronæring
    • Organisk - jordforbedrende
    • Langtidsvirkende
    • Luktfri

Tilgjengelige størrelser:

Når bruke

Optimal applikasjon
Mulig applikasjon
Ikke aktuelt

Hvordan bruke

Påføringsmetoden: 
Spre, Grave ned

Surjordsplantenes krav til næringsinnhold er ikke store, men spesielle, og man kan lett overgjødsle med mineralgjødsel.
Vi anbefaler å gjødsle to ganger i året: Første gang om våren og andre gang om sommeren. Det er en fordel å arbeide gjødselen ned i jorden. Surjordsplantene har et meget fint forgrenet rotnett som ikke tåler uttørking. Vanning skal passes omhyggelig, da de heller ikke skal skal ha for mye vann.

Dosering

100g / m2

Overflatebehandlet

  • 20 m²

Sammensetning